Sensor levizje i brendshem

SENSORE ME TELA PYRONIX 15 METRA
Sisteme Alarmi
Sensore me Tela

- Sensor levizje - I brendshem - Distanca e detektimit 15m