EI-SC601

Detektor metalesh
Detektorë Metalesh
Detektor metalesh

- Detektues metalesh - Alarm me sinjal zanor dhe dridhje - Distanca e detektimit 25cm - Masa 330g