DSK1A802MF

None
Sisteme Akses Kontrolli
---

- Fingerprint Time Attandence Terminal - Ekran LCD - Ruan: 3,000 shenja gishtash, 3,000 karta dhe 100,000 evente - Komunikon permes TCP/TP dhe Wi-Fi - Bateri Back-up