DS-K1T501SF

None
Sisteme Akses Kontrolli
---

- Suporton protokollet TCP/IP, Wi-Fi , dhe eHome - Maximum 32 GB, microSD card e integruar - Mifare card - Sensor magnetik dere 1, hyrje alarmi 2, celes tamper-resistant 1, button dalje x 1 - 12 VDC/1A