AE-DC5013-F6

AE-DC5013-F6 KAMERA PER MAKINE
CCTV Kamera
Dash Camera

- Rezolucion 1600p - Kendi i shikimit 130 grade - Mikrofon i integruar - GPS me saktesi te larte i integruar - SD card deri ne 120GB