DS-K1T804MF-1

None
Sisteme Akses Kontrolli
---

Opsionet Akses kontroll : -Me karte aksesi -Me shenje gishtatsh -Wi-Fi, TCP/IP, RS-485