KOD0000000074

MIKROFON PER DVR
CCTV Kamera
Mikrofon

Mikrofon per dvr Perdoret per regjistrim audio