• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Elektrosek eshte e perbere nga nje staf i kualifikuar ne zgjidhjen e problemeve te sigurise. Detyra jone eshte te japim zgjidhje profesionale ne kete sektor, duke filluar qe nga zgjedhja e sistemit qe keni nevoje, deri tek planifikimi dhe instalimi. Gjithashtu ju mund te zgjidhni sisteme dhe produkte te vecanta te markave prestigjoze, nga nje game e gjere qe ne disponojme. Elektrosek eshte e gatshme ne cdo moment te japi zgjidhje te personalizuara per problemin tuaj te sigurise, cilido qofte ai, duke filluar nga kamerat e sigurise te shume llojeve:me kabell fizik, IP camera, wireless, infrared, vandal proof, per jashte dhe brenda etj. duke vazhduar pastaj me Sistemet e alarmit kundra grabitjes, zjarrit, gazit, ujit, hapjes se dyerve dhe dritareve etj. Keto dy kategori jane shume te rendesishme pasi jane te lidhura ngushte me jeten, familjen apo biznesin tuaj. Ne ofrojme edhe sisteme te tjera sigurie te cilat mund ti shikoni ne kete website ose per shpiegime te metejshme mund te shkarkoni katalogun tone po nga kjo faqe. Sisteme te tjera sigurie qe gjejne perdorim te rendesishem jane dhe sistemet e aksesit dhe e gjurmimit me GPS. Mos hezitoni te na kontaktoni ose te na shkurani ne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ose te vizitoni ambjentet tona per cfaredo lloj informacioni dhe pyetje te keni ne fushen e sigurise.

VEPRIMTARIA E KOMPANISE: 

Importimin, tregtimin transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve te nderlidhjes, te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni; si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve me GPS; si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ndertime dhe meremetim objektesh; import eksport, mgazinim dhe perdorim i lendeve plasese (eksplozive) per perdorim civil. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare qe lidhen drejt per drejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise, brenda kuadrit te dispozitave ligjore per realizimin e çdo biznesi te pershtatshem me arritjen e qellimit te shoqerise. Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra optike. Punime elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e TN e te mesem dhe shperndarjene  energjise. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, impiante, linja telefonike dhe komunikacioni, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, Tv, etj. Tregtim i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike per perdorime industriale


JU MIREPRESIM!

Kontakte


Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile
355-69 6003333 / 355-69 7033333
Adresa Fizike
Rruga e Kavajes,perballe qendres"GLOBE" Tirane.

Programi Monitorimit


Per te ofruar sigurine maksimale ELEKTROSEK eshte e vetmja kompani ne Shqiperi qe ofron program profesional per monitorimin e sistemeve te alarmit, kamerave, gps, radiove te pershtatshme per SH.P.S.F

Klikoni ketu per me teper 

Orari Zyrtar

E hene - E shtune 9AM - 5PM E djele pushim